Arama

Dikim Teknikleri

DİKİM TEKNİKLERİ

Tohumlardan elde edilen fideler öncelikle kurulacak plantasyonun ekipmanlarla uyumuna göre dikilmelidir.İspanyada dikim 1.8 – 2m genişliğindeki damla-sulama yataklarına, 60cm aralıklarla tek sıra halinde dikilir.Ülkemizde ise genelde 1.40 – 1,50 damla sulama yataklarına 1-1.2 mt aralıklarla dikilir..
Enginar Fidelerinin birbirlerine yakın olmaları toplamayı zorlaştırır, Kafa ebadını,miktarını azaltır ve bununla beraber verimi de arttırmaz. Bu yöntemlerle kurulacak plantasyonlarda dönüm’e 700 adet enginar fidesi gereklidir….