Arama

Zararlılarla mücadele

ZARARLI MADDELERLE MÜCADELE

Yabani Otla Mücadele

Üreticiler yabani otları kontrol altına alabilmek için mekanik yetiştirme yöntemini uygularlar.Uzun süreli enginarlar çoğunlukla iki yoldan mekanik yetiştirmeyi olanaklı kılan ızgara sistemi üzerine ekiliyor,bu sistemde el ile ot yolma yöntemi sadece tek başına enginar bitkilerinin etrafında yapılmalıdır.Mekanik yetiştirme sık aralıklı tarlalarda sadece tek yönde mümkündür.El ile çapalama yöntemini en aza indirmeyi tercih eden üreticiler geleneksel ızgara sistemi üzerinde ekim yapmalıdır.

Haşerat Tanımlama ve Kontrol

Enginar güvesi en etkili zararlı maddedir.Haşerat donuk yaprakların altına veya filizlerin altındaki saplara yumurtalarını bırakır.Bu da genç filizlerin bodur kalmasına ve bozulmasına neden olur.Haşeratlar özellikle devamlı üretimin olduğu yerlerde tekrar üremeye devam ederler.Sıkı bir şekilde zararlı madde kontrolünün uygulanmasına rağmen ekilebilir filizlerin %25-%50 oranında azalması bazı enfekte alanlarda sıradışı olmayan bir durum değildir.Ekinciler tarafından bulunan zarar görmüş enginarların ortadan kaldırılması ve hemen budama işleminden sonra toprağa bitki enkazı halinde dahil edilmesi sıkı sağlık kontrolüne bağlıdır.Entegre edilmiş zararlı maddelerle mücadele teknikleri sağlık kontrollerini,kültürel yöntemleri ve azaltılmış böcek ilacı kullanımı ile uygulanan yoğun tuzakları birarada bulundurur.

Aphidler, özellikle fasulye ve yeşil şeftali aphidleri yılın belirli zamanlarında problem teşkil edebilirler.Gelişimi etkilemenin yanında, yeşil şeftali veya fasulye aphidi filizlerde kuruma ve çürümeye sebep olabilirler.Tırtıllar,özellikle tuzlu bataklık tırtılları ve kurtçuklar, enginar yaprak ve filizlerinden beslenirler.Tırtıllar,transplantasyonlu yıllık üretimde,gelişen filizlerin büyüme noktalarında hasara neden olup sorun arz ederler.

Bacillus Thuringiensis (BT) adını verdiğimiz bakteri yıllık enginarları tırtıllara karşı korumaya yardımcıdır.

Bahçe ve sera sümüklü böcekleri ve kahverengi bahçe salyangozları yapraklardaki tırtıklı kısımlarını yiyerek, enginar filizlerinin dış kısımlarını törpüleyerek yüzeyi siyahlaştırır ve kaliteyi düşürür.Örümcek keneleri de bitkinin kuvvetinde ve mahsulde ciddi kayıplara sebep olabilir.Tarla fareleri enginar tarlalarında gözle görülür derecede ekonomik zarara yol açabilir.Bu kemirgenler etli köklerden,genç filizlerden ve bitkinin gelişmekte olan filizlerinden beslenir.Bu zararlı etkenleri kontrol altına almak için tuzaklar ve böcek ilacı yemleri kullanılır.

Hastalığı Tanımlama ve Başa Çıkma:

Küflenme ve Ramularia adını verdiğimiz yaprak lekeleri enginarlarda ciddi boyutta ekonomik kayıplara sebep olabilir.Yapraklara hücum eden hastalık yaprakta erken yaşlanmaya ve dökülmeye yol açabilir.Hasarlı filizler pazarlanamaz.

Botrytis adını verdiğimiz çürüme yağmurlu havada ve uzun süren ılıman iklimlerde ve yüksek oranda nemde rastlanan yaygın bir hastalıktır.Mantar genellikle dondan,böceklerden ve yanlış toplamadan dolayı hasar görmüş dokuyu istila eder.Gri veya kahverengi mantar bitkinin gelişen kısımlarında yayılır.Milyonlarca hücre hızla gelişir ve rüzgarla hızla yayılır.Hasat öncesi Botrytis kontrolü uygun şekilde toplama,hasarlı kısımları paketlemeden önce ayırma,depolama ve yükleme sırasında uygun şekilde soğutma gerektirir. Botrytis kontrolü için tarlalarda pratik bir yöntem geliştirilmemiştir.

Virüslü bir hastalık olan kıvrımlı bodurlaşma hasta bitkileri oldukça bodur bırakıp öldürür.Belirtiler,kıvrılan yapraklar,bodurlaşan bitki ve azalan filiz üretimidir.Filizler şekilsiz ve küçük kalabilir.Kıvrımlı bodurlaşma Böcekle geçer fakat esas hastalık taşıyıcı bilinmemektedir.Virüs, enginar bitkilerinde yaşar.Tek kontrol yöntemi virüs bulaşmamış bitki stoğu bulundurmak ve virüslü bitkileri de hemen ayırmaktır.

Bakteriyel baştan çürüme, enginar bitkilerinin bodurlaşmasına ve sıcak havada solmasına neden olur.İleriki safhalarda,bitkiler dağılabilir.Baş ve kök dokuları yumuşaklaşır ve siyah veya kahverengiye dönüşür.Hastalığın hasatlama araç gereçleriyle yayıldığı düşünülmektedir.Bilinen tek yöntem,temiz üretim makineleri kullanmak ve hasatlama ve üretim sırasında hastalığın yayılmasından kaçınmaktır.